CORONAVIRUS (COVID-19) RESOURCE CENTER Read More

Witamy w polskojęzycznej wersji Network of Care poświęconej zdrowiu psychicznemu.  Proszę kliknąć na linki po lewej stronie, aby uzyskać informacje o najczęściej występujących chorobach psychicznych. Możesz też się dowiedzieć, jak uzyskać pomoc w zakresie zdrowia psychicznego w Twojej społeczności lokalnej. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się przydatne.

Aby porozmawiać na temat pomocy w zakresie zdrowia psychicznego dostępnej w Twojej społeczności lokalnej, proszę zatelefonować pod numer 1-800-499-3030. Oferowana jest tam pomoc w wielu językach i będziesz mógł porozmawiać w swoim języku ojczystym.

W nagłym przypadku dotyczącym zdrowia psychicznego, proszę zatelefonować pod numer (209) 754-3239 .